ĐƯỜNG VẮNG

Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Con đường rộn tiếng cười,

dòng xe cộ ngược xuôi,

vẽ tranh một góc phố!

Sáng nay mùa gió chướng!

Bỗng vắng lặng bóng người!

(NTT)