NGỪA ĐẠI DỊCH
Ảnh của Sr. Huyền Trân (SSpS)

Mùa dịch Vũ Hán em ở nhà
với bố với mẹ đeo khẩu trang.
Đi tới đi lui nhiệm khuẩn độc!
Khổ em khổ mẹ khổ cả nhà!
(NTT)