Màn đêm bao phủ bên ngoài
Đêm đen tĩnh mịch dâng Ngài lời kinh
Lời kinh con nguyện dâng lên
Thiết tha khấn nguyện đến Cha nhân từ
Xin cha thương đến đòan con
Khắp nơi bệnh dịch lan tràn không ngơi

Kính xin Cha rủ lòng thương
Cho đòan con nhỏ được tìm bình an
Chở che cứu giúp chúng con
Thoát cơn đại dịch chết bao con người

Thế gian tràn ngập lỗi đời
Mùa chay cảnh tỉnh quay về bên Cha
Hãy mau tỉnh thức ăn năn
Để Cha thương xót ra tay cứu đời

Bạn ơi! xin chớ cứng lòng
Tìm về ánh sáng là nguồn cậy trông
Vì Cha là đấng xót thương
Hy sinh cứu chuộc chết trên thập hình

Cuộc đời ai cũng lỗi lầm
Cha luôn dang rộng đôi tay khoan hồng
Tình Cha biển rộng mênh mông
Không lời biểu đạt cho đầy tình Cha

Lời kinh con kính dâng Cha
Xin Cha tha lỗi loài người chúng con
Xin Cha xóa hết tội nhơ
Dẹp tan bệnh tật khỏi tay ác thần

Con xin tạ lỗi cùng Cha
Bao lần xúc phạm làm Cha đau lòng
Con đây thân xác mỏng dòn
Mang đầy khiếm khuyết nhân sinh bất tòan
Xin Cha tha thứ cho con
Để con nên sạch trắng tinh sáng ngời!

Lời kinh khẩn thiết kêu cầu
Xin Cha biến đổi thế gian u buồn
Xóa tan sạch hết âu lo
Cho nhân loại sống những ngày bình yên

Cầu xin ơn Chiên Thiên Chúa
Xóa tan tội lỗi bằng máu đào Cha
Nhờ ơn cứu độ của Cha
Hãy nên công chính như Cha trên trời

Con tin chỉ có Cha thôi!
Thế gian không thể cậy nhờ vào ai
Một lòng trông cậy đến Cha
Xin Cha xóa sạch đại dịch hiểm nguy

Cha ơi! xin rủ lòng thương
Vì Cha đã hứa những ai kêu cầu
Con tin Cha sẽ nhận lời
Cho đoàn con nhỏ thoát cơn hiểm nghèo

Từ nay cố gắng siêng năng
Siêng năng lần chuỗi giúp con tốt lành
Tránh xa tội lỗi thế trần
Là niềm hạnh phúc an bình nơi Cha

Mong sao nhân loại quay về
Tìm đường nẻo chính mà về bên Cha
Để Cha không phải đợi chờ
Nhờ ơn thần khí Cha ban Thánh Thần
Giúp cho nhân loại tốt lành
Sống sao cho đẹp để vinh danh Ngài

Con tin Cha đấng quan phòng
Lời kinh con kính dâng Cha đêm ngày
Xin Cha thương đến đoàn con
Ban ơn sức mạnh cứu đời lầm than

Lời kinh cảm tạ ơn Cha
Hồng ân tuôn đổ nơi Cha mỗi ngày
Con xin ghi nhớ ơn Cha
Một lòng trông cậy tin yêu nơi Ngài.

Portland 3/27/2020