GÓC RIÊNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Giữa những căng thẳng mệt nhoài!
Mời bạn ghé vào thư giãn với cà phê.
(NTT)