HOA XUÂN TRÊN NGÀN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Hoa xuân đã nở rộn ràng
Có cô sơn nữ trên ngàn hái hoa
Núi non dịu đẹp như…hoa!
(bt)