Sau 3 tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, lúc 17g30 thứ bảy 21.03/2020, tại giáo xứ Thánh qua các bí tích tâm do Lm Chánh xứ Đaminh Vũ ngọc Thủ chủ sự.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối nhà thờ, sau đó các anh chị em dự tòng dón Lm chủ tế lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ tạ ơn.

Đầu lễ Lm chủ tế nhắn nhủ : Hôm nay giáo xứ chúng ta có 22 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Ki tô giáo, chúng ta cùng câu nguyện cho các anh chị bền đỗ với ơn gọi làm con cái Chúa, chúng ta cũng không quên cầu cho cơn dịch cúm Covit 19 sớm chấm dứt để chúng ta được sống trong bình an của Chúa.

Xem Hình

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ: Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê su và các Tông đồ lên Gierusalem để dự lễ lều là lễ của nước và ánh sáng bởi vì ở sân đền thờ, người ta thắp những ngọn nến rất sáng nhắc lại ngày xưa khi tổ phụ chúng ta qua sa mạc 40 năm có ánh sáng Chúa ban cho để họ bước đi trong bóng tối của cuộc đời chính vì thế khi Thầy trò Chúa Giê su thấy anh mù Ngài chạnh lòng thương nhưng các tông đồ thắc mắc với Chúa Giê su tại lỗi của anh ta hay của bố mẹ anh ta vì người do thái ngày xưa quan niệm những người bất hạnh nghèo khổ là những người có tội được Chúa chúc dữ.

Hôm nay 22 anh chị em dự tòng đây được xức dầu để được tham dự vào chức vụ tư tế và tiên tri của Chúa để mọi người chúng ta và các anh chị em dự tòng đây cố gắng sống niềm tin để cuộc đới chúng ta trở thành ánh sáng soi đường dẫn lối và loan báo tin mừng của Chúa cho những người chung quanh.

Sau bài giảng, Lm chủ tế ban các bí tích khai tâm Ki tô giáo cho 22 anh chị em.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm chủ tế cám ơn ban giáo lý ban thường vụ và quý vị phụ huynh đã dạy và tổ chức Thánh lễ sốt sang và trang nghiêm.

Thánh lệ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui của toàn giáo xứ.

Vinh sơn Trần văn Đẩu