Kính thưa quý Đức Ông, quý Cha và quý Phó Tế mến.

Trước hết, con xin gởi đến Đức ông và quý cha lời cầu chúc bình an.

Trong đại dịch này, các giáo phận đã có những quy tắc cho người tín hữu. Để giúp cho các tín hữu muốn tham dự thánh lễ Viêt Ngữ hằng ngày và Chúa Nhật, con đang cố gắng thu thập các tin tức nơi nào có livestream thánh lễ để thông báo cho quý cha hầu quý cha thông báo lại cho các tín hữu để họ có thể tham dự thánh lễ online. Nếu có được theo từng múi giờ thì tốt.

Xin quý cha cho con biết giờ và website để thông báo cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn Đức ông và quý cha.

Hiện nay giáo xứ con có thánh lễ hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy (vọng Chúa Nhật) lúc 7 PM và lễ Chúa Nhật lúc 10:00 AM. Các tín hữu có thể xem qua website giáo xứ: www.philipminhparish.org. Sau đó vào thánh lễ online.

Khi có thêm chi tiết về các miền và giáo xứ, con sẽ thông báo sau.

Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho các tín hữu và cho toàn thế giới. Xin Chúa cho nạn đại dịch này mau chấm dứt để mọi nguời được sống trong sự bình an và khỏe mạnh.

Ngày 21/3/2020

Kính thư.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN/HK