“ Mừng kính Thánh Giuse hôm nay mong ước mỗi người chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho nhau hơn nữa hôm nay theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng chúng ta cùng cầu nguyện để xin Thánh Cả Giuse cầu bầu trước tòa Chúa cho trận dich Covit 16 mau chóng qua đi…” Đó là lời chia sẻ của Lm Chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ khi Ngài chủ tế Thánh lễ Kính Thánh Giuse, bổn mạng Cha Phó Giuse, bổn mạng Hội dòng MTG Tân Việt, bổn mạng giáo họ Giuse và rất nhiều quý ông diễn ra lúc 17g thứ năm 19/3/2020 tại giáo xứ Tân Việt.

Xem Hình

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành Lễ Kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria bổn mạng Hội dòng MTG Tân Việt,Bổn mạng Lm phó Giuse,giáo họ Giuse và quý ông trong cộng đoàn giáo xứ. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng chúc mừng nhau.

Chia sẻ Tin mừng, Lm chủ tế nói: Thánh Giuse và Đức maria đã cộng tác tích cực trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Từ đó nhiều giáo xứ, đoàn thể nhận Thánh Giuse làm bổn mạng cũng như nhiều đền thờ kính Thánh Giuse được xây dựng. Nhưng chúng ta thường đến để cầu xin hơn là cầu nguyện, chúng ta chỉ cầu xin cho được cái này cái kia về mặt vật chất. Nhưng cái quan trọng là học nơi Thánh Giuse những nhân đức mà giáo hội đề cao,để trong vai trò làm chồng làm cha cũng như những đóng góp trong đời sống gia đình và giáo hội và xã hội.

Ngài kết luận : Mừng kính Thánh Giuse ước mong mỗi người chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho nhau hơn nữa hôm nay theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng chúng ta cùng cầu nguyện để xin Thánh Giuse cầu bầu trước mặt Chúa cho trận dịch Covit 19 mau chóng qua đi. Như lời Thánh Teresa Avila nói, trong ngày hôm nay những điều chúng ta cầu xin với Chúa, Thánh Giuse sẽ chuyển cầu cho chúng ta để Chúa nhậm lời đặc biệt là vượt qua những khó khăn của cơn đại dịch Covit 19 này.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện Tín hữu và dâng của lễ.

Sauk hi nhận phép lành cuối lễ, Lm chủ tế và cộng đoàn cùng với ca đoàn hướng về đài Thánh Giuse cất cao tiếng hát :” GIuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nadaret, Thánh gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo…”.

Mừng kính Thánh Giuse xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết noi gương Thánh nhân, luôn tìm kiếm và vâng theo thánh ý Chúa trong từng hoàn cảnh của cuộc sống, chuyên chăm với bổn phận hằng ngày, để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người.

Vinh sơn Trần văn Đẩu