Trường Ca Bạch Huệ
Tôn vinh Thánh Cả Giuse mẫu gương Gia Trưởng tuyệt vời- Lễ trọng 19/3

*Thiên Chúa đã đặc biệt gìn giữ Thánh Giuse trong sự thanh tịnh vẹn toàn, và xếp đặt cho Người làm bạn xứng đáng của Người Nữ Đồng Trinh mà Chúa đã tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Hai trong ý định đời đời. ( Lời Thánh Giêrônimô )

Giu-SeThánh Cả tuyệt vời,
Nêu cao gương sáng cho đời noi theo,
Khiêm nhường- Khiết tịnh- Khó nghèo,
Đón nhận Thiên Chức quyết theo chu toàn.

Ngài được Thiên Chúa thương yêu phó thác,
Làm Dưỡng Phụ Con Thiên Chúa Tối Cao,
Cùng Bạn Đời Trinh Nữ Ma-ri-a.
Suốt đời Ngài luôn tuân hành Thánh ý.

Một tấm gương sáng chói thật tuyệt mỹ,
Đặt niềm tin trong tay Chúa Toàn năng,
Dù khó nghèo lòng vẫn giữ trắng trong,
Như Huệ Trắng vươn cao ngoài nắng đẹp.

Ba lần được hiển linh qua giấc điệp,
Vâng lệnh Sứ Thần Thiên Chúa báo tin,
Đón về nhà Bạn Trinh Nữ dịu hiền,
Người được chọn : Mẹ Ngôi Hai giáng thế.

Hài Nhi đổ hồng ân muôn thế hệ.
Đêm Bê-lem rực sáng một vì sao,
Báo Vị Cứu Tinh nhân loại khát khao,
Ba Bác Học phương Đông tìm thờ lạy.

Chúa Hài Nhi đã hạ mình xuống thế,
Nhận khó nghèo trong hang đá chiên lừa,
Ứng nghiệm lời tiên tri loan báo xưa.
Đêm tuyết rơi, Giu-se được báo mộng.

Vâng lời Sứ Thần đêm đông gió lộng,
Giữa canh khuya Ngài dong duổi hành trình,
Sang Ai-Cập cho Con Trẻ an bình,
Tránh Hê-rót tìm Hài Nhi sát hại.

Suy nghiệm những lời ngôn sứ truyền lại :
“Tiếng kêu than từ Ra-ma vang lên,
Ra-chen mất con khóc lóc ngày đêm”
Sống xa quê Ngài lặng thầm cầu khấn.


Nghe loan tin khi bạo chúa đã mất :
“Ta gọi Con Ta từ Ai-Cập trở về”,
Ngài vội vàng đem Thánh Gia về quê,
Giu-Se khi thấy hiểm nguy đã hết.

Đem Thánh Gia trở về Na-za-rét.
Nơi xóm nghèo xa trói buộc phù vân,
Nuôi gia đình nghề thợ mộc thanh bần,
Dưỡng dục Hài Nhi trưởng thành phúc đức.

Tràn Thánh ân Chúa lòng đầy ơn phúc.
Giu-se nguyện dâng hiến cả cuộc đời,
Trong Phúc Âm không ghi lại một lời,
Đấng Dưỡng Phụ thật cao trọng huyền diệu.

Vị Gia Trưởng bao nhân đức ưu việt,
Như Huệ Trắng không vẩn đục bụi trần,
Được đón nhận muôn diễm phúc hồng ân.
Ôi ! Cuộc đời cao cả Vị Đại Thánh !

Đại dịch lan rộng khắp nơi,
Nguyện xin Cha Thánh cầu bầu chở che,
Những người tham vọng tràn trề,
Quay về nẻo chính dựng xây hòa binh.

Biển trần dậy sóng mông mênh,
Thuyền đời nghiêng ngả bồng bềnh hiểm nguy,
Con xin Thánh Phụ phù trì,
Trường Ca Bạch Huệ dẫn đi theo Ngài.

Đinh văn Tiến Hùng