HOA NHỎ SAU VƯỜN
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Ngắm bông hoa nở sau vườn
Ngẫm ra Thượng đế phi thường khắp nơi.
(tn)