ĐÔI BẠN
Ảnh của Lê Trị

Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú-buồn đau
Nơi nào ta cũng có nhau
Bạn bè ta mãi gởi trao tâm tình
(Trích thơ của Cóc Nhỏ)