Nhân xem youtube Người phụ nữ Vũ Hán phẫn nộ :
‘‘Tôi không thể sống thế này nữa !’’


Có bà mẹ nghẹn ngào tố giác
Nơi thành đô tan tác đau thương
Lời bà đanh thép can trường
Vạch ra tội ác tỏ tường cộng nô.

Dịch Vũ Hán là do họ Tập
Bắt dân lành bỏ xác phơi thây
Trung ương sống chết mặc bay
Dân tình ngậm đắng nuốt cay tháng ngày.

Đảng cộng sản chất đầy tội ác
Bóc lột dân kiếm chác ngọc ngà
Toàn là một lũ gian tà
Tự do Dân chủ chỉ là tào lao.

Các quan chức nhà cao cửa rộng
Còn dân lành bị tống xà lim
Bao nhiêu xác chết lặng chìm
Hồn oan vất vưởng biết tìm nơi đâu !

‘‘Tôi ủng hộ tuyến đầu Hương Cảng
Và Đài Loan, Tây Tạng hô to
Mưu cầu Độc lập Tự do
Toàn dân đòi hỏi ấm no cửa nhà’’.

Phải lật đổ gian tà cộng sản
Cùng nhau làm cách mạng dân quyền
Quyết tâm lật đổ chính chuyên
Độc tài đảng trị cường quyền sạch trơn !

Lê Đình Thông