ĐÓN CHÚA THÁNH LINH
Ảnh của Sr. Huyền Trân (SSpS)

"Xin Ngài ngự xuống,
Đổi mới địa cầu!
Sưởi hồn nguội lạnh!
Chữa lành vết thương!"
(NTT)