BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN TU HỘI SALÊDIÊNG DON BOSCO

Sáng nay Thứ Tư 11/03/2020 các Thành Viên Tổng Tu Nghị 28 đang nhóm họp tại Valdocco Torino - Italia trong vòng bỏ Phiếu đầu tiên đã bầu Cha Angel Fernandez Artime, SDB làm Bề Trên Tổng Quyền - tái nhiệm kỳ II (2020 - 2026).

Cha Bề Trên Tổng Quyền Angel Fernandez Artime, SDB người Tây Ban Nha, năm nay 60 tuổi, ngài sinh tại Gozon - Luanco Asturie Tây Ban Nha ngày 21/08/1960. Khấn Lần Đầu ngày 03/09/1978, Khấn Trọn Đời ngày 17/06/1984 và Thụ Phong Linh Mục ngày 04/07/1987 tại Leon.

Ngày 25/03/2014 tại Tổng Tu Nghị 27 của Tu Hội ngài được bầu làm Tân Bề Trên Tổng Quyền của Tu Hội. Hôm nay 11/03/2020 các Thành Viên Tổng Tu Nghị thứ 28 lại Bầu ngài làm Bề Trên Tổng Quyền Nhiệm Kỳ II (2020 - 2026).

Hân Hoan Chúc Mừng Tu Hội Saledieng đã có Bề Trên Tổng Quyền và Chúc Mừng Cha Angel Fernandez Artime, SDB.