BÁN CHUỐI BÊN HÈ
Ảnh của Tấn Đạt

Người ta có tiệm có hàng
Tôi vài nải chuối vườn nhà kiếm ăn
Ngày ngày vất vả khó khăn
(bt)