TRỜI ĐÃ XẾ TRƯA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

“Ở lại với con Chúa ơi,
Ngoài kia đêm xuống bóng tối đang về,
Hồn con lo lắng xao xuyến tư bề,
Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai?”
(Trích thơ của LM Nguyễn Hùng Cường MM)