ĐẦU GHỀNH/ON THE CLIFF
Ảnh của Robert Helfman

Một mình đứng ở đầu ghềnh
Ngắm trưa nắng đẹp thì thầm biển xanh
(bt)