HOA TÍM MÙA CHAY
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Hoa tím mùa Chay nhắc nhở thầm thì:
Xin đổi cõi lòng, chớ đổi xiêm y!
(NTT)