CON ĐƯỜNG MẸ ĐI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Con đường trần thế mẹ đi,
Gian truân, khổ ải cũng vì đàn con.
Nắng mưa, dâu bể lách lòn,
(KD)