Một cuộc thăm dò ý kiến của RealClear Opinion Research, được cơ quan truyền thông Công Giáo EWTN News (cuả Hội Đồng Các Giám Mục Hoa Kỳ) tài trợ, đã được công bố hôm thứ Hai cho thấy ông Trump vẫn chưa kiếm được lá phiếu Công Giáo.

Nhắc lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, thì số người Công Giáo bỏ phiếu cho bà Clinton là 48%, trong khi ông Trump chỉ chiếm được 46%.

Cuộc thăm dò ý kiến lần này là phần thứ 2 trong một chương trình 4 phần cuả EWTN News. Cuộc thăm dò trước (đầu tiên,) cũng do RealClear Opinion Research thực hiện, đã khảo sát hơn 2.000 cử tri trong đó hơn một nửa là Công Giáo.

Cuộc thăm dò đó đã được công bố vào tháng 12 năm trước (2019,) cho thấy ông Trump thua to so với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng Dân chủ.

Lần thăm dò này, chỉ khảo sát các cử tri Công Giáo mà thôi (1.512 người) và bao gồm những dữ liệu khác liên quan đến các vấn đề đạo đức và sống đạo.

Theo ông John Della Volpe, giám đốc cuả ban thăm dò cuả RealClear Opinion Research, thì cuộc thăm dò này cho thấy lá phiếu cuả người Công Giáo có vẻ như (kind of) phản ảnh một khuôn thước rộng hơn (the broad frame) cuả lá phiếu người Mỹ.

Nói cách nôm na thì :”Người ta bỏ phiếu như thế nào, thì người Công Giáo mình cũng làm y như vậy!”

Cũng có nghĩa là, một ứng cử viên không cần phải lo lắng về số cử tri Công Giáo, vì người Công Giáo đang chia rẽ, không đoàn kết thành một khối bỏ phiếu lớn (như người Do Thái chẳng hạn.)

Và sâu xa hơn, mặc dù các Giám Mục Hoa Kỳ có đưa ra một Kim Chỉ Nam rõ ràng để hướng dẫn lương tâm khi bỏ phiếu, người Giáo Dân phần đông thờ ơ với các hướng dẫn ấy!

Chỉ có 18% trong số những người được khảo sát nói rằng họ tin tất cả những gì Giáo hội dạy và sống đạo theo những giáo huấn này.

Trong nhóm đó thì ông Trump được 63% ủng hộ một cách chắc chắn và 67% nói rằng họ có khả năng sẽ bỏ phiếu cho ông vào tháng 11.

Một phần đáng kể, 41%, trong tập hợp những người Công Giáo sùng đạo là người Công Giáo gốc Tây Ban Nha.

Dữ liệu cuả cuộc thăm dò còn cho thấy sự chia rẽ giữa những người Công Giáo không chỉ là trên bình diện tranh cử và bỏ phiếu, mà còn thể hiện qua các quan điểm về đạo đức và sống đạo nữa.

Một cách tổng quát thì chỉ có 56% người Công Giáo Hoa Kỳ nói rằng họ chấp nhận tất cả hoặc hầu hết các giáo huấn của Giáo hội.

Chỉ hơn một phần ba người Công Giáo, 35%, tham dự thánh lễ hàng tuần hoặc nhiều hơn.

Những người Công Giáo khác, 14% tham dự Thánh Lễ một hoặc hai lần một tháng, 25% tham dự Thánh Lễ một hoặc hai lần một năm. Gần một nửa người Công Giáo, 49%, nói rằng họ cầu nguyện mỗi ngày, nhưng chỉ có 27% lần hạt Mân côi mỗi tuần.

Hơn tám phần mười, 81%, người Công Giáo tin vào Địa ngục và 78% tin vào ma quỷ.

Và mặc dù Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố năm 2018 rằng án tử hình là không thể chấp nhận được, vẫn có từ 29% cho đến 57% người Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ án tử hình ở Mỹ.