ĐƯỜNG ĐẾN VỚI MẸ FATIMA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Fatimá hôm nay, con hân hoan bước tới
Cùng với Mẹ, tán tạ Chúa Ba Ngôi
Luôn phù trợ, những khi con yếu đuối
Ban ơn lành, trong khúc rẽ cuộc đời
Bước hành trình, Mẹ luôn cùng đi với
Nguồn ủi an, khi lệ đắng trên môi
(Trích thơ của Người Tri Ân)