LAN DƯỚI NẮNG SỚM
Ảnh của Tấn Đạt

Ngắm hoa, lòng thấy nhẹ nhàng
Ngàn câu thơ vụt tuôn tràn ngón tay
(Trích thơ của Vương Thanh)