BÀ, CHÁU TẦN TẢO
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Dù cho vất vả trăm chiều
Có bà, có cháu mọi điều đẹp vui
(bt)