LY CÀ PHÊ NHỎ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Em hỏi thế nào là hạnh phúc?
Hạnh phúc à, cũng đơn giản thôi!
Một ly cà phê một tách sữa,
Một trời hạnh phúc một trời tôi!
(NTT)