KHẨU TRANG
Ảnh của Sr. Huyền Trân (SSpS)

Một cơn gió độc, một cuộc can qua,
Ngựa hồng em cưỡi, khẩu trang trên mình!
Em ơi! Giờ đây miệng cười nơi nao?
(NTT)