25. Ôn hòa lương thiện là đá tảng của nhẫn nại, là cánh cửa yêu mến, cũng là mẹ của đức ái xúc tiến các nhân đức đẹp đẽ của khôn ngoan.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info