TÌNH YÊU TRÊN NÚI CAO
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Tỏ tình trên đỉnh núi cao
Nguyện xin tình mãi thanh tao vững bền
(bt)