“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang mệt mỏi vả bị áp bức, Ta sẽ ban bồi dưỡng” (Mt 11, 28)

Lạy Cha toàn năng là Chúa Cả trời đất, Chúa đã tiết lộ cho những người hèn mọn về những bí ẩn của nước trời. Trong bệnh tật và đau khổ, Chúa giúp chúng con trải nghiệm sự tổn thương của chúng con là những thụ tạo mỏng manh: xin ban cho chúng tôi tràn đầy phúc lành của Chúa.

Lạy Chúa Con duy nhất, ngài đã gánh chịu những đau thương của con người, xin hỗ trợ chúng con trong lúc bệnh tật và xin giúp chúng con mang ách của ngài, học hỏi nơi ngài là người hiền lành và khiêm tốn trong tâm hồn.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi hoàn hảo, chúng con xin được hồi phục khỏi mệt mỏi và áp bức, để chính chúng con có thể trở thành công cụ tình yêu của ngài là an ủi. Xin ban cho chúng tôi sức mạnh để sống, niềm tin để phó thác chúng con cho ngài, niềm hy vọng chắc chắn sẽ gặp ngài trong cuộc sống vĩnh hằng.

Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta, xin đồng hành với chúng con đến nguồn mạch của nước hằng sống đang tuôn ra và phục hồi cho đến vĩnh cửu.

Amen.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: CEI - Hội Đồng Giám Mục Ý