Đồng Tâm Quật Cường

Đồng Tâm vùng dậy quật cường,
Hiên ngang chống lại một phường tham ô.
Mảnh đất từ xưa đến giờ,
Cha ông để lại cơ đồ mưu sinh.

Một đêm làng bỗng quặn mình,
Ba ngàn tên cướp thình lình bủa vây,
Đánh phá không hề nương tay,
Hung bạo tàn khốc như bày thú hoang,
Bắt đi thủ lãnh dân làng,
Giết chết một cách dã man thù hằn.
Khiến dân uất ức hờn căm,
Khử ba đạo tặc cầm đầu tan thây.
Tà quyền ngậm đắng nuốt cay,
Truy phong liệt sĩ ba tên cướp này.
Dân làng thương tiếc tỏ bày,
Cụ Lê Đình Kình chết thay dân lành.
Người trong ngoài nước tâm thành,
Gơi tiền phúng điếu nhưng đành mất toi,
Hơn năm trăm triệu đâu rồi?
Cũng bọn tham nhũng lại thời chia nhau,
Một lũ mặt ngựa đầu trâu,
Những con xúc vật bọ sâu thành người.

Đúng là Việt cộng hết thời,
Cả nước uất hận muôn lời oán than.
Nhân loại thương cảm bàng hoàng,
Thủ đoạn độc ác gian tham tà quyền,
Than ôi ! dân chẳng thể quên :
Cướp ngày là giặc, cướp đêm Cộng quyền.

Đinh văn Tiến Hùng
(*)Ghi chú : Chắc bọn tà quyền chưa quên bài học cay đắng cách đây 3 năm trước ngày 15/4/17, cũng dân Đồng Tâm đã nổi dậy chống bọn ác ôn cướp đất và bắt giam 38 tên công an côn đồ. Bài học nhục nhã còn đó, nhưng chúng vẫn cố đấm ăn xôi.