HOA VÀNG DƯỚI NẮNG MAI
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Hoa vàng nắng mới bên thềm
Nhìn hoa lòng thấy êm đềm nhẹ tênh.
(tn)