THONG DONG
Ảnh của Tấn Đạt

Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An nhiên tự tại đời thong dong
(KD)