CANH KHỔ QUA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Ngày Tết ăn canh Khổ Qua,
Mong năm Canh Tý, khổ thôi ghé nhà!
(NTT)