HOA
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Đầu năm đi ngắm hoa tươi
Hoa cành thì đẹp hoa người thì xinh.
(nbk)