7. Tâm địa hiền lành so với trinh khiết thì đáng quý hơn, bởi vì nó là mục đích của trinh khiết.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info