27. THỊT DÊ TRẮNG HẤP

Đại tướng của đông Tấn là Hoàn Ôn, ngày nọ làm tiệc để tiễn đưa bạn, làm việc ở Kinh châu là La hữu đến rất sớm, đến khi tiệc kết thúc bèn lập tức cáo từ.

Hoàn Ôn hỏi:

- “Ngài mỗi khi đến đây thì thường nói một vài câu chuyện, tại sao hôm nay một lời cũng không nói mà lại về trước?”

La Hữu trả lời:

- “Từ trước đến nay tôi chưa hề ăn qua thịt dê trắng hấp cho nên đến rất sớm, bây giờ ăn đã no rất là nhiều món, giờ thì cũng nên về”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 27:

Có người vì thích ăn thịt cầy nên lặn lội xuống ngã ba Ông Tạ để mua dù trời mưa trời bão, có người thích ăn mì gói dù cho có nhiều người khuyên bảo là ăn nhiều không tốt, lại có người thích hưởng hương vị quê hương nên hể có ai về quê thăm nhà là yêu cầu người nhà gởi qua cho họ mắm ruốc, thịt cầy, gia vị dù hải quan có kiểm soát bằng máy điện tử cũng coi như pha...

Con người ta hể thích thì bất cần đến nguy hiểm, không sợ hãi hay tính mạng, miễn có ăn có dùng cái mình thích là được.

Có một vài cha sở thích xây một tượng đài Đức Mẹ theo ý mình để nhớ đời, dù tốn kém bao nhiêu cũng không lo không ngại, nhưng trong giáo xứ có nhiều gia đình đói ăn mà ngài không biết đến để “xây” tượng đài Đức Mẹ trong tâm hồn đang lung lạc đức tin vì đói khổ của họ; cũng có một vài Ki-tô hữu thích làm việc thiện, nhưng việc thiện ấy phải để cho mọi người biết mới nở mặt nở mày, cho nên họ đem tiền của đi cúng cho những nhà thờ lộng lẫy to cao có nhiều giáo dân đi lể, còn nhà thờ nhỏ bé nghèo nàn của giáo xứ mình thì ngay đến mấy cành hoa cắm trong ngày lễ Chúa Nhật họ cũng không bố thí...

Thời xưa vì thích ăn miếng “thịt dê trắng hấp” mà La Hữu phải đến thật sớm, thời nay có những Ki-tô hữu cũng thích nhậu thịt chó mà đến bàn nhậu sớm, nhưng hể đến nhà thờ dâng thánh lễ thì phải đợi vợ con thúc giục kêu réo mới đi, mà nếu có đi thì đợi linh mục giảng xong mới vào nhà thờ, họ coi Mình Thánh Chúa còn thua miếng ‘thịt dê trắng hấp”, và càng thua miếng thịt chó nhậu với rượu đế.

Thiên Chúa sẽ rất buồn vì chúng ta “sốt sắng” với bàn nhậu nay còn mai mất, nhưng lại thờ ơ với bàn tiệc thánh đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, đó chính là Mình và Máu thánh của Đức Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info