6. Những người hiền lành đều biết: Thiên Chúa gia tăng ân sủng cho mỗi người đều phù hợp với vinh quang của Thiên Chúa, đều phù hợp với linh hồn của người ấy, cũng là có ích cho người khác. Nếu không muốn đón nhận sự an bài của Thiên Chúa, thì đó chính là sự ngu xuẩn của chúng ta vậy.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info