26. HỌC TRÒ PHONG LƯU

Giải Tấn đi thăm phò mã, gặp lúc phò mã không có nhà.

Công chúa nghe đại danh Giải học sĩ đã lâu, bèn muốn tận mắt nhìn dáng vẻ, bèn đứng sau rèm cửa kêu người lưu Giải Tấn ở lại uống trà.

Giải Tấn tìm bút viết đề thơ:

“Áo bông công tử chưa trả về nhà,

phấn hồng giai nhân gọi thưởng trà.

Trong sân thầm lặng người không thấy,

cách rèm lại ngửi một bông hoa”.


Công chúa nổi giận tấu báo phụ thân là Minh Thành Tổ Chu Đệ, phụ thân cừơi nói:

- “Đấy là học trò phong lưu, trách anh ta làm quái gì chứ?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 26:

Tuổi học trò là tuổi dễ thương, hồn nhiên và nghịch ngợm, tuổi học trò cũng là tuổi thần tiên, nhưng cũng sẽ là tuổi của tiểu ma tiểu quỷ nếu chúng ta không đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu.

Thời nay có nhiều học trò không biết viết văn nhưng thích coi những phim ảnh bạo lực và đồi truỵ, đó không phải là học trò hồn nhiên nhưng là mầm móng của tội ác ngày mai; đó không phải là sự ham hiểu biết về cuộc sống qua màn ảnh, nhưng là phản ảnh của một nền giáo dục quá chú trong đến thành tích mà không có thành tích “tích đức” trong nhà trường, và đó cũng là những lỗ hổng để cho sâu đục thân cây con là ma quỷ chen vào trong tâm hồn của học trò...

Học trò phong lưu và công tử phong lưu thì không giống nhau, bởi vì phong lưu của học trò thì ăn nói phun châu nhả ngọc, xuất khẩu thành thơ, mặt mày đoan chính, còn công tử phong lưu thì tiêu tiền như đốt giấy, ăn chơi trác táng, hại cửa hại nhà và mặt mày thì đĩ thoã.v.v...

Người học trò Ki-tô hữu thì luôn nỗ lực học hành vì đó là bổn phận phải làm của người làm con Thiên Chúa, hơn nữa, các học trò Ki-tô hữu đều biết noi gương Đức Chúa Giê-su, chăm chú nghe giảng Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thời học trò của mình, cũng như trong bất cứ môi trường sinh hoạt nào...

Hạnh phúc thay cho xã hội có những người học trò như thế.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info