TUỔI TÝ
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Tuổi Tý trí khôn nhất trần gian
Dạy một biết mười thế mới an
Tiền tài vật chất trong chốc lát
Nghèo biến thành sang cũng nhẹ nhàng..
(KD)