XANH NHƯ NGỌC

Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Sao anh không về chơi thôn Vĩ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)