36. Đức kiên nhẫn khiến cho con người ta tuân giữ kỷ luật, áp chế tình cảm nhục dục, trấn áp bạo động phá rối, dập tắt nóng giận của kẻ thù.

(Thánh Cyprianus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info