Trên toàn cầu, có hơn 70 triệu người đã bị buộc rời khỏi nhà mình do bất ổn chính trị, bạo lực và kinh tế khó khăn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thách thức mọi người chuyển từ một nền văn hóa thờ ơ, sang một nền văn hóa liên đới. Điều này sẽ giúp chúng ta đón nhận những người nghèo khổ và bị thiệt thòi, và những người đang phải vật lộn để tìm một cuộc sống tốt hơn.

Trong gần nửa thế kỷ, Tuần lễ Di cư đã được cử hành tại Hoa Kỳ để làm nổi bật tình hình của những người nhập cư và tị nạn và hiệp nhất trong lời cầu nguyện để đồng hành với họ. Chủ đề cho Tuần lễ Di cư năm nay, được cử hành từ 5 đến 11 tháng Giêng, là “Cổ vũ cho một Giáo Hội và một thế giới dành cho tất cả mọi người”, trong đó chúng ta sẽ suy tư làm sao Giáo Hội có thể trở thành nơi chào đón tất cả con cái Chúa.

Đức Cha Dorsonville, Giám Mục Phụ Tá của Washington và là chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết: “Theo một nguyên tắc sáng lập đất nước chúng ta, chúng ta luôn chào đón những người nhập cư và tị nạn, và thông qua các dịch vụ xã hội và các việc lành phúc đức của Giáo Hội, chúng ta đã đồng hành cùng anh chị em của chúng ta trong việc giúp họ hội nhập vào cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Tuần lễ di cư quốc gia là một cơ hội để Giáo Hội kết hợp trong lời cầu nguyện và trong việc thực hiện viễn kiến của Đức Thánh Cha là chào đón những người nhập cư và tị nạn vào cộng đồng của chúng ta và cung cấp những cơ hội phát triển cho họ và cho tất cả những người có thiện chí.”


Source:USCCB