CHIẾC LÁ CUỐI THU
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Chiếc lá rụng bên đường như cảm thán
Cho nỗi niềm nhiều lai láng ưu tư.
(Trích thơ của Dương Hoàng)