HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA VINCENT NGUYỄN VĂN LONG, 10.00AM Chúa Nhật LỄ THÁNH GIA THẤT 29/12/2019 Kính gửi đến quý Cộng đoàn một số hình ảnh trong Thánh lễ Kỷ niệm 30 năm Linh mục của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long diễn ra vào lúc 10.00am Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, 29/12/2019.
Xem hình