VÀI SUY NGHĨ VỀ TUỔI 80


80 phải tập đi xa

Vào viện dưỡng lão hay ra cánh đồng (nghĩa trang)

80 những ngóng cùng trong

Người than thăm viếng,với lòng thương yêu !

80 đòi hỏi lắm điều

Thuốc thang bổ dưỡng đủ liều mới yên.

80 suy nghĩ triền mien

Phải lo chuẩn bị về miền xa xăm!

80 đâu phải trăng rằm

Mà là trăng xế,đêm nằm ước mong

Mong hồn giữ mãi sạch trong

Niềm tin son sắt,cậy trong vững bền !

Để rồi cùng với Ơn Trên

Mừng ngày vinh thắng:được lên cõi Trời !

Cõi trời hạnh phúc tuyệt vời

Cùng muôn thần thánh đời đời hoan ca

ALLELUIA… Amen ( Lm Vo Trung Thành 27.12.2019,Bao Loc)