SAY NOEL
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Ta say muôn ánh nến,
Ngời rạng vạn hào quang
Ta say tiếng chuông vàng
Từng trận đổ vang vang.
(Trích thơ của Xuân Ly Băng)