ÁNH SAO GIÁNG SINH
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Xin cho con quì xuống trước Hài Nhi
Và chiêm ngắm Một Vì Sao xuất hiện
Vì Sao của Đạo Yêu và Dâng Hiến
Yêu và hiến cho người-chẳng-được-ai-yêu
(Trích thơ của Hương Nam)