MẸ HIỀN NƠI HANG BELEM
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Theo ánh sao lạ,
chiếu dọi vào nơi hang đá Be-lem
Con dám về chốn ấy mà xem
Một Đấng Thánh rất ngoan hiền thơ bé
Bên Mẹ dịu dàng lời ru khe khẽ
(Trích thơ của Ba Chuông)