CÂY GIÁNG SINH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Cây Giáng Sinh chính là
một dấu hiệu của 'ánh sáng huyền diệu'
của Chúa Giêsu.
(Trích lời Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI)