Trong đêm vắng chợt nghe sáo trúc
Từ trời cao thúc dục Thiếu Nhi
Khăn quàng Thánh Thế xuân thì *
Rủ nhau kính viếng hài nhi chào đời.

Kìa Thánh Cả rạng ngời khăn đống
Maria sống động áo dài
Thiên thần vừa đến chắp tay
Liếp tranh che bớt lá cây rụng đầy.

Nghe gió cuốn trời mây lồng lộng
Khúc đàn tranh như sóng triều dâng
Thì ra lưu thủy hành vân
Lũy tre phụ họa cung đàn trầm ngâm.

Thiên thần đến thanh âm như lụa :
Cùng vinh danh Thiên Chúa cao sang
Bình an trên khắp thế trần
Tâm hồn thánh thiện kính dâng lạy qùy.

Chúa vừa thấy Thiếu Nhi đến viếng
Nhoẻn nụ cười thánh thiện vô song
Khăn quàng Thánh Thể ấm lòng
Đắp lên mình Chúa mùa đông gió lùa.

Vừa lúc đó chiên lừa lũ lượt
Cùng đàn trâu sương ướt tả tơi
Nghe như có tiếng à ơi
Thì ra Đức Mẹ cất lời ru con.

Tiếng Đức Mẹ vuông tròn mật ngọt
Ngoài ruộng đồng chua sót đầy vơi
Khắp nơi rách nát tả tơi
Rách từ manh áo, rã rời hồn hoang.

Nghe con trẻ xóm làng ca xướng
Trong đêm đông Chúa xuống quang vinh
Gia đình mừng Chúa Giáng sinh
Cây thông thắp sáng hữu tình làng thôn.

Lê Đình Thông

* Thiếu Nhi Thánh Thể.