UY NGHI GIỮA TRỜI
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Uy nghi tỏa sáng.giữa trời
Soi đường dẫn lối cho người thiện tâm
(nbk)